Μαθήματα kitesurfing σε ενα windtrip

Τα μαθήματα kitesurfing ξεκινούν με τις βασικές θεωρίες ασφάλειας και πτήσης του αετού και εξάσκηση με εκπαιδευτικό αετό στην ακτή. Όταν είστε έτοιμοι για το νερό, σας προμηθεύουμε με προστατευτικά (κράνος, σωσίβιο, γιλέκο). Ο δάσκαλος kitesurf είναι κοντά σας συνεχώς και η λέμβος του σκάφους βρίσκεται σε ετοιμότητα. Στα Windtrips τα μαθήματα kitesurf είναι ασφαλή και αποτελεσματικά και συνεχίζονται με τα εκπαιδευτικά video που προβάλλουμε στο σκάφος επιλέγοντας από μια μεγάλη συλλογή. Ο δάσκαλος και ο καπετάνιος είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για να σας μάθουν τα μυστικά του kitesurfing και να σας εξηγήσουν οποιαδήποτε απορία.

Το μεγάλο πλεονέκτημα των μαθημάτων kitesurfing  σε ένα Windtrip είναι η δυνατότητα να κάνετε waterstart με τη βοήθεια του σκάφους. Ένα σχοινί που ξεκινάει από το κατάρτι του πλοίου καταλήγει στη ζώνη kite που έχετε φορέσει̇̇̇  το σκάφος σας τραβάει και εσείς ανεβαίνετε στο σανίδι και κάνετε surfing στα μικρά κύματα.  Η διαδικασία αυτή αποτελεί μια εξομοίωση του water-start με τον αετό και θα σας βοηθήσει πολύ να μάθετε να ανεβαίνετε στη σανίδα.