Όροι και Προϋποθέσεις

Τα λιμάνια απόπλου και κατάπλου είναι τα ίδια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Η διάρκεια του ναύλου είναι εβδομαδιαία (7 ημέρες, 14 ημέρες, κλπ). Για ναύλα άλλης διάρκειας, ενημερώστε μας και θα προσπαθήσουμε να σας εξυπηρετήσουμε.
Τριήμερα ναύλα και ναύλα Σαββατοκύριακου είναι συνήθως διαθέσιμα την Περίοδο Δ.

Δύο εβδομάδες πριν από το ναύλο, παρακαλούμε όπως μας στείλετε:

 • Αριθμό πελατών, αριθμό πτήσης και προγραμματισμένο χρόνο άφιξης.
 • Κατάσταση πληρώματος- επιβατών (αρ. διαβατηρίου, πλήρη διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας)
 • Αντίγραφα των διπλωμάτων του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη ή αποδεικτικό ιστιοπλοϊκής εμπειρίας
 • Κατάλογο προμηθειών (προαιρετικά)

Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης πρέπει να διαθέτουν τα πρωτότυπα και αντίγραφα των διπλωμάτων τους ή των αποδεικτικών ιστιοπλοϊκής ικανότητας κατά την επιβίβαση.

Τα καταμαράν είναι ασφαλισμένα, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, για σκάφος, επιβάτες και ασφάλιση κατά τρίτων, περιλαμβανομένου ενός εκπιπτόμενου ποσού, το οποίο καλύπτεται από την Επιστρεφόμενη Εγγύηση.

Η Επιστρεφόμενη Εγγύηση, επιστρέφεται εις ολόκληρο εφόσον δεν υπάρχουν ζημιές στο σκάφος. Καταβάλλεται στο λιμάνι απόπλου κατά την επιβίβαση με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Traveler's cheques
 • Eurocheques (σε €, όχι μεγαλύτερο από €140)
 • Τραπεζική Επιταγή σε Ευρώ ή άλλο νόμισμα
 • Μετρητά (στο συμφωνημένο νόμισμα)
 • Πιστωτική κάρτα (VISA)

Προσωπικές Επιταγές δε γίνονται δεκτές..

Η επιβίβαση και το Check-In γίνονται στις 17.00, τα Σάββατα.
Η αποβίβαση και το Check-Out γίνονται στις 09.00, τα Σάββατα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
Το σκάφος πρέπει να βρίσκεται στο συμφωνημένο λιμάνι μία ημέρα πριν το τέλος του ναύλου, το αργότερο στις 18.00 ώρα Ελλάδος.

Η Πολιτική Ακύρωσης έχει ως εξής:

 • Ποσό €150 θα παρακρατείτε σε περίπτωση ακύρωσης μετά την υπογραφή του ναυλοσυμφώνου και για περίοδο έως και 90 ημέρες πριν την έναρξη του ναύλου.
 • Ποσό που ισούται με το 30% του συνολικού ναύλου θα παρακρατείτε για ακυρώσεις μεταξύ 90 και 60 ημερών προ της έναρξης του ναύλου.
 • Ποσό που ισούται με το 50% του συνολικού ναύλου θα παρακρατείτε για ακυρώσεις μεταξύ 60 και 30 ημερών προ της έναρξης του ναύλου.
 • Ποσό που ισούται με το 100% του συνολικού ναύλου θα παρακρατείτε για ακυρώσεις έως και 30 ημέρες προ της έναρξης του ναύλου.
   

Σε περίπτωση που το καταμαράν, που έγινε η ακύρωση, επαναναυλωθεί, σας εγγυόμαστε την επιστροφή του παρακρατηθέντος ποσού με την προϋπόθεση ότι η ναύλωση γίνεται με τους ίδιους όρους.

Τα σκάφη παραδίδονται, κατά την επιβίβαση, καθαρά, με πλήρεις δεξαμενές καυσίμων και νερού και 2 μπουκάλες γκαζιού.
Οι ναυλωτές οφείλουν να παραδώσουν το σκάφος με δεξαμενές πλήρεις και αρκούντως καθαρό.